menu
PLPLPL

PLACE ZABAW SYSTEM NOVOFLOOR odmiana PZ

System NOVOFLOOR odmiana PZ to najwyższej jakości bezpieczna nawierzchnia, która spełnia wymagania normy PN-EN 1177:2009 (Nawierzchnie Placów Zabaw amortyzujące upadki. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań). Nawierzchnia dzięki swej konstrukcji zmniejsza ryzyko odniesienia obrażeń dzieci w wyniku upadku oraz jest odporna na warunki atmosferyczne i przepuszczalna dla wody (na podbudowie dynamicznej).
System NOVOFLOOR PZ jest dostępny w szerokiej gamie kolorystycznej. Nawierzchnia dzięki bezspoinowej strukturze jest odporna na akty wandalizmu.
System NOVOFLOOR PZ składa się z dwóch zasadniczych warstw: granulatu gumowego SBR oraz EPDM połączonych ze sobą za pomocą odpowiedniego spoiwa poliuretanowego.

Nawierzchnia NOVOFLOOR odmiana PZ może być wykonana na trzech rodzajach podkładu:
1 – beton, zagruntowany produktem NOVOFLOOR P11
2 – asfalt, bez gruntowania
3 – podbudowa z zawibrowanego kruszywa łamanego.
Montaż systemu NOVOFLOOR PZ
– podkład betonowy lub cementowy powinien być wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zastosowaniem odpowiedniej izolacji zabezpieczającej przed przenikaniem wilgoci. Klasa betonu powinna być dostosowana do przewidywanego obciążenia posadzki, nie niższa jednak niż C16/20. Powierzchnia powinna być czysta, sucha (wilgotność betonu nie powinna przekraczać 4%), zatarta na ostro, bez spękań i rys. Podkład musi mieć wykonany spadek rzędu 1,0° dla odprowadzania wody. Podkład zagruntować NOVOFLOOR P11. Matę można układać już po 1 godzinie po aplikacji gruntu jednak nie później niż po 24 godzinach
– podbudowa z kruszywa łamanego, betonu lub asfaltobetonu powinna być zgodna z projektem technicznym oraz spełniać ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót. Granulat gumowy należy zmieszać z NOVOFLOOR P22 w odpowiednich proporcjach w mieszarce. Zachowanie proporcji pozwala na dokładne zwilżenie granulatu przez spoiwo i dzięki temu otrzymanie maty o odpowiednich parametrach mechanicznych. Mieszać przez kilka minut aż cała powierzchnia granulatu będzie zwilżona. Tak zmieszany granulat ze spoiwem jest aplikowany ręcznie lub za pomocą specjalnej układarki na wcześniej przygotowany podkład (na rysunku – warstwa nr 2).

NOVOFLOOR P22 utwardza się w wyniku działania wilgoci zawartej w powietrzu. Czas wiązania spoiwa bezpośrednio zależy od wilgotności powietrza. W temperaturze 20 C następną warstwę (na rysunku - warstwa 3) można nakładać po 24 godzinach. Przy wykonaniu warstwy granulatu EPDM z NOVOFLOOR P22 należy postępować identycznie jak w przypadku granulatu gumowego z NOVOFLOOR P22.
UWAGA: Dla uzyskania wymaganych parametrów amortyzacji upadku należy zachować proporcje mieszania pomiędzy NOVOFLOOR P22 i granulatem oraz odpowiednie zagęszczenie (wydajność) mieszanki. Orientacyjne zużycia poszczególnych składników przedstawiają poniższe tabele:
– całkowita grubość systemu 50mm (krytyczna wysokość upadku wyznaczona dla badanej nawierzchni wynosi 150 cm).

IMG

Użytkowanie i konserwacja

NOVOFLOOR odmiana PZ stanowi jednolitą nawierzchnię, którą łatwo utrzymać w czystości. Powierzchnię należy zamiatać w celu usunięcia śmieci, liści itd. Okresowo myć wodą pistoletem pod ciśnieniem. W celu zachowania higienicznego wyglądu nie częściej niż raz w roku można zastosować środki biobójcze (zgodnie z instrukcją użytkowania, po uprzedniej konsultacji z producentem systemu) aby zlikwidować ewentualne mchy i chwasty. Składniki systemu NOVOFLOOR PZ są odporne na działanie soli dlatego nie ma przeciw wskazań na jej użycie w okresie zimowym.
W przypadku konieczności wykonania napraw stosuje się materiały i technologie jak do wykonania nawierzchni. Używanie rozpuszczalników przy czyszczeniu powierzchni może doprowadzić do jej uszkodzenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy kontaktować się z producentem.


 
 
   
NOVOL Sp. z o.o.   ul. Żabikowska 7/9;   PL62-052 Komorniki;   tel. +48 61 810 98 00   fax.+48 61 810 98 09  
 
   
X
Nowe zasady dotyczące cookies. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w polityce naszej firmy dotyczącej cookies.
Мы используем файлы cookie для статистических целей (Google Analitics). Вы можете заблокировать их сохранение, изменяя установки браузера.
We use cookies for statistical purposes (Google Analitics). You can block our cookies by changing your browser settings.